İyi Tarım Nedir?

İyi Tarım Uygulamaları ?

Çağımızın gerektirdiği tempolu yaşlamla birlikte, artan gelir düzeyi ve eğimim seviyesi, güvenli gıda tüketiminn de önemini arttırmaıştır. Güketiciler direk tükettikleri tarımsal ürünler başta olmak ğzere, satın aldıkları tüm gıda ürünlerinin güvenliğpinden emin olmak ister hale gelmiştir. Bu biliçle , gerek doğrudan tarımsal ürünlerin, gerekse işlenmiş gıdaların güvenle ğüretildiğinin garantisini tüketicilere sunabilmek için, birtakım sistemler ve standartların oluşturulması ihtiyacı kaçınılmaz olmuştur.

1. Üreticilere Faydaları

  • İç ve dış pazarda tercih edilme sebebidir. Eşit rekabet şartlarında önce olmayı sağlar.
  • Perakendecilerle nitelikli anlaşma sağlar.
  • Kaliteli ürün yetiştiriciliğine olanak sağlar.
  • Uzun vadede üğretim maliyetlerinde düşüş, dolayısıyla kardan artış imkanı sağlar.
  • Üretimde çalışan kişilerin güvenliğini ve refahını sağlar.

Leave a reply